Salg af dødsbo til professionel marskandiser

06 maj 2020 Astrid Pedersen
Salg af dødsbo til professionel marskandiser

Som nærmeste pårørende til en nyligt afdød er du ikke alene den person, som føler det største savn og den dybeste sorg. Det er højst sandsynligt også dig, som skal forestå alle de praktiske opgaver i forbindelse med dødsfaldet. Disse opgaver begrænser sig ikke til foranstaltninger relateret til begravelse eller bisættelse, selv om der i den anledning er mere end nok at se til.

Du skal også sørge for at alt papir arbejdet bliver bragt i orden. Udestående regninger og anden gæld skal afvikles, lige som pensions ordninger og forsikringer skal opsiges, bank konti ophæves, og diverse abonnementer opsiges. Arv og gæld skal fordeles, og et eventuelt testamente skal læses. Og så er der hele arbejdet med bortskaffelse af den afdødes jordiske og materielle gods, som befinder sig i vedkommendes sidste bolig – de såkaldte dødsbo.

Få hjælp til vurdering og tømning af dødsbo hos en dygtig marskandiser

Du vil have stor glæde af at få professionel hjælp til at løse alle disse opgaver. Din bedemand kan hjælpe dig utroligt meget i forbindelse med begravelses arrangementet og alt hvad dertil hører. Til papir arbejdet kan du få assistance fra en advokat med ekspertise inden for skifte og arve ret. Og har du brug for hjælp når dødsboet skal ryddes, kan du altid kontakte en marskandiser med autorisation til håndtering af dødsbo.

Hvordan kan en marskandiser hjælpe mig med rydning af dødsbo?

Der findes forskellige mulige modeller for dødsbo rydning. Du kan lade din marskandiser opkøbe hele boet rub og stub. Så vil vedkommende sørge for at boligen bliver tømt hurtigt og effektivt, og at alt bortskaffes på behørig vis. Du kan også i fællesskab med din marskandiser udarbejde en oversigt over samtlige effekter i boligen, og lade ham eller hende opkøbe dele heraf.

Du kan læse mere om tømning eller opkøb af dødsbo på https://www.dødsbo-rydning.dk/ 

Flere Nyheder