Erstatningsproces efter trafikuheld

20 oktober 2016 Mie Clemensen

Der er god og professionel hjælp at hente for de mange danskere, der hvert år er involveret i færdsels- og trafikuheld – ca. 6000 om året med personskade i Danmark – og gerne vil søge om erstatning. Det er de færreste der har været ude for en ulykke, der har det fysiske og mentale overskud til selv at sætte sig ind i alle love og regler vedrørende en erstatningssag, og her kommer en erstatningsadvokat ind i billedet. 

Hos Hviid Advokater kan man få vurderet sin sag uden omkostninger hos en advokat, der har speciale i erstatningssager og personskade i forbindelse med trafikuheld. Hvis den implicerede og erstatningsadvokaten vælger at køre sagen, vil advokaten være med hele vejen igennem og hjælpe alle parter med at have overblik over sagen og og sørge for at alle aspekter af sagen er taget i betragtning for at beskytte klientens rettigheder. Det er desværre ikke sjældent at ulykkesramte bliver snydt for deres erstatning eller godtgørelse, blandt andet fordi de ikke får den vejledning de har brug for. 

Erstatningsadvokaterne hos Hviid Advokater har mange års erfaring og gode resultater med erstatningssager i forbindelse med trafikuheld. De anbefaler, at man hurtigt søger lægehjælp efter ulykken, senest 72 timer. Her er det vigtigt at man oplyser om alle smerter og symptomer man har, uanset hvor ubetydelige de føles, og at man får den nødvendige dokumentation. Derefter skal skaden anmeldes til alle relevante forsikringsselskaber, og herefter er der mange der ønsker at tage en erstatningsadvokat med på råd. De anbefaler, at man aldrig accepterer et tilbud fra forsikringsselskabet uden at fået professionel rådgivning fra en erstatningsadvokat for at være sikker på, at alle den impliceredes rettigheder er blevet mødt. For erstatningsadvokaten gælder det naturligvis ikke kun om at sikre sig, at klienten får udbetalt erstatning, men også at de får udbetalt den størst mulige erstatning.

Hviid Advokater har afdelinger i København, Roskilde, Odense, Herning, Vejle, Kolding, Aarhus, Silkeborg, Aalborg og Esbjerg og tilbyder desuden på deres hjemmeside gratis vejledning i form af videoer om svie og smerte, méngrad, tabt erhvervsevne og tabt arbejdsfortjeneste.  

Det er også muligt at få en gratis sagsvurdering ved at udfylde et online skema om trafikuheldet, der kan hjælpe erstatningsadvokaten med at vurdere den specifikke sag. Hvis erstatningsadvokaten vurderer at han kan hjælpe klienten med at opnå erstatning, kan sagen føres efter princippet om at klienten ikke modtager nogen faktura fra Hviid Advokater, hvis der ikke bliver udbetalt erstatning.  

Flere Nyheder