Salg af dødsbo til professionel marskandiser

Salg af dødsbo til professionel marskandiser

Som nærmeste pårørende til en nyligt afdød er du ikke alene den person, som føler det største savn og den dybeste sorg. Det er højst sandsynligt også dig, som skal forestå alle de praktiske opgaver i forbindelse med dødsfaldet. Disse opgaver begrænser sig ikke til foranstaltninger relateret til begravelse eller bisættelse, selv om der i […]